Stojící zleva: Švarc Jos., Vejdělek Jos., Sedláček Jiří, Bruthans Lad., Švarc Ivan, trenér – Švarc Josef. Sedící zleva: Zeman Jar., Vencl Sta., Mašín Lad., Vejdělek Jan, Vaněk Zd.