Výstavba Kulturního domu a Hasičské zbrojnice v Zibohlavech – dokončení 1983.